transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Papperslösa barns rätt till utbildning i Sverige

Författare och institution:
Anna Lundberg (-); Henry Ascher (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Publicerad i:
Medborgerlig bildning. Demokrati och inkludering för ett hållbart samhälle. Hartsmar, N. Liljefors Persson, B. (Eds.), s. 167-195
ISBN:
978-91-44-06062-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsovetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
Folkrätt
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Nyckelord:
papperslösa barn, rätt till skolgång, mänskliga rättigheter
Postens nummer:
191125
Posten skapad:
2014-01-05 11:10
Posten ändrad:
2014-01-28 09:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007