transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

MYH2 mutation in recessive myopathy with external ophthalmoplegia linked to chromosome 17p13.1-p12.

Correspondence

Författare och institution:
Alexander Lossos (-); Anders Oldfors (Institutionen för biomedicin, avdelningen för patologi); Yakov Fellig (-); Vardiella Meiner (-); Zohar Argov (-); Homa Tajsharghi (Institutionen för biomedicin, avdelningen för patologi)
Publicerad i:
Brain : a journal of neurology, 136 ( Pt 7 ) s. e238
ISSN:
1460-2156
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
Adolescent, Adult, Chromosomes, Human, Pair 17, genetics, Family Health, Female, Humans, Male, Middle Aged, Muscular Diseases, complications, genetics, Mutation, genetics, Myosin Heavy Chains, genetics, Ophthalmoplegia, complications, genetics, Young Adult
Postens nummer:
191118
Posten skapad:
2014-01-05 00:53
Posten ändrad:
2014-01-28 09:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007