transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"La Folkhögskola" - svensk folkhögskola ur franskt perspektiv

Författare och institution:
Caroline Runesdotter (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Årsbok om folkbildning 2012, s. 146-158
ISBN:
978-91-980213-1-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Föreningen för folkbildningsforskning
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Nyckelord:
folkhögskolor, idéhistoria, utbildningshistoria
Ytterligare information:
Kapitlet behandlar en avhandling om svensk folkhögskola från 1981(La Folkhögskola - etude de l'evolution historique, ideologique et pedagogique des ecoles superieures d'adultes en Suede 1868-1945) skriven av Georges Ueberschlag, professor i Nordiska språk vid universitetet i Lille. Det är en idehistorisk och utbildningshistorisk genomgång och bygger vidare på Erica Simons avhandling från 1960 om de nordiska folkhögskolornas idéhistoria.
Postens nummer:
191114
Posten skapad:
2014-01-04 20:03
Posten ändrad:
2014-01-09 13:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007