transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Stadsplanering i ett organiskt samhälle

Författare och institution:
Pål Castell (Institutionen för arkitektur, Chalmers & Institutionen för socialt arbete & Mistra Urban Futures, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Stenberg et al. / Framtiden är redan här: Hur invånare kan bli medskapare i stadens utveckling, s. 126-129
ISBN:
978-91-980300-7-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
deltagande dialog inflytande planering stadsutveckling
Postens nummer:
191031
Posten skapad:
2014-01-03 15:22
Posten ändrad:
2015-03-24 14:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007