transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ellington in Sweden

Författare och institution:
Olle Edström (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
The Musical Quarterly, 96 ( 3-4 ) s. 478-512
ISSN:
0027-4631
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst ->
Musikvetenskap
Nyckelord:
Duke Ellington
Postens nummer:
190961
Posten skapad:
2014-01-03 10:04
Posten ändrad:
2014-05-08 14:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007