transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

PReS-FINAL-2046: Uveitis in the Nordic juvenile idiopathic arthritis cohort; high incidence, frequent complications, and gender-associated risk factors

Författare och institution:
EB Nordal (-); L Berntson (-); K Aalto (-); S Peltoniemi (-); S Nielsen (-); T Herlin (-); Anders Fasth (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); M Rygg (-)
Publicerad i:
Pediatric Rheumatology, 11 ( Suppl 2 ) s. P59
ISSN:
1546-0096
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Postens nummer:
190920
Posten skapad:
2014-01-02 15:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007