transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Globalization and Governance

Författare och institution:
Jon Pierre (Statsvetenskapliga institutionen)
ISBN:
978-18-49-80179-9
Antal sidor:
200
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Edward Elgar Publishing
Förlagsort:
Cheltenham, UK
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Globaliseringsstudier
Nyckelord:
Globalization Governance Administrative reform
Postens nummer:
190903
Posten skapad:
2014-01-02 13:57
Posten ändrad:
2016-05-04 14:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007