transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

V-Dem Goals, Data, and Examples of Analysis

Författare och institution:
Staffan I Lindberg (V-Dem Institute & Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Community of Democracies, Governing Council Meeting, Warsaw December 10,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Postens nummer:
190862
Posten skapad:
2014-01-02 12:26
Posten ändrad:
2014-12-17 16:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007