transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Göteborgs Barnsjukhus – barnsjukvård i över 150 år

Författare och institution:
Göran Wennergren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Barnläkaren, ( 3 ) s. 10-12
ISSN:
1651-0534
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
Medicinhistoria
Postens nummer:
190854
Posten skapad:
2014-01-02 12:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007