transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

IgE – allergisjukdomarnas hjärtpunkt

Författare och institution:
Göran Wennergren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Allergi i Praksis, ( 1 ) s. 3
ISSN:
0806-5462
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
allergi, IgE
Postens nummer:
190848
Posten skapad:
2014-01-02 12:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007