transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vart tog tanken vägen?

Författare och institution:
Marie Demker (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Framtiden börjar nu. Utbildning och forskning i ett framtidsperspektiv, an antologi för dialog om den svenska högskolan 2030, s. 23-26
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
högskolepolitik; akademiskt ethos
Ytterligare information:
http://www.suhf.se/nyheter-press/nyheter/antologi-2013-framtiden-borjar-nu
Postens nummer:
190835
Posten skapad:
2014-01-02 11:43
Posten ändrad:
2014-02-07 14:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007