transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Skolutveckling och differentiering för skolpersonalen

Författare och institution:
Rolf Lander (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Ulf Blossing (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Maria Jarl (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Margaretha Milsta (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Anette Olin (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Karin Rönnerman (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
I I. Wernersson & I. Gerrbo (Red). Differentieringens janusansikte. En antologi från Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Gothenburg Studies in Education 347, s. 115-148
ISBN:
978-91-7346-773-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Acta Universitatis Gothoburgensis
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
skolutveckling, skolorganisation, ledarskap, profesionell utveckling, didaktisk utveckling
Ytterligare information:
Gothenburg Studies in Educational Sciences nr 347, ISSN 0436-1121
Postens nummer:
190815
Posten skapad:
2014-01-02 10:02
Posten ändrad:
2015-01-21 12:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007