transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

When are politicians responsive to public opinion? Results from a scenario-­‐based survey of 3600 Swedish politicians.

Författare och institution:
Elin Naurin (Statsvetenskapliga institutionen); Patrik Öhberg (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Paper presented at the annual conference of Aapor. Boston 16-19 May 2013,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Postens nummer:
190802
Posten skapad:
2014-01-02 05:04
Posten ändrad:
2014-02-21 10:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007