transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Do politicians keep their promises?

Författare och institution:
Elin Naurin (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Government gazette, 25/11 2013
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Postens nummer:
190801
Posten skapad:
2014-01-02 04:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007