transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Darbepoetin alfa in systolic heart failure - Correspondence

Författare och institution:
Karl Swedberg (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC) & Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); J. J. McMurray (-); J. B. Young (-)
Publicerad i:
New England Journal of Medicine, 369 ( 5 ) s. 488-9
ISSN:
0028-4793
E-ISSN:
1533-4406
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
Anemia/*drug therapy, Erythropoietin/*analogs & derivatives, Female, Heart Failure, Systolic/*complications, Hematinics/*therapeutic use, Humans, Male
Postens nummer:
190777
Posten skapad:
2013-12-31 10:51
Posten ändrad:
2016-09-01 11:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007