transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vård av vuxna med medfödda hjärtfel

Författare och institution:
Malin Berghammer (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Kardiologisk Omvårdnad. Redaktörer: Bengt Fridlund, Dan Malm, Jan Mårtensson, s. 109-127
ISBN:
978-91-44-05499-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur AB
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
Nyckelord:
GUCH, personcentrerad vård
Postens nummer:
190773
Posten skapad:
2013-12-31 09:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007