transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bitterljuva verb: När jag översätter Anne Carson

Författare och institution:
Mara Lee Gerdén (Akademin Valand)
Publicerad i:
Med andra ord, 2013 ( 75 )
ISSN:
1104-4462
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Förlag:
Med andra ord
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Publ har ISSN 1104-4462
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
Översättning av poesi, Anne Carson
Ytterligare information:
Essän utgiven i Översättarcentrums tidskrift för litterär översättning Med Andra ord, nr 75.
Postens nummer:
190751
Typ av arbete:
Essä
Posten skapad:
2013-12-30 18:17
Posten ändrad:
2014-01-07 14:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007