transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

No compensation for family of dying man filmed for Swedish reality TV show

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Medverkan i nyhetsartikel, intervju. Sveriges Radio den 23 december 2013,
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
Tv-filmning, reality-tv, etik, Akademiska sjukhuset, TV3, domstol, dom, tystnadsplikt, cancerpatient
Postens nummer:
190711
Posten skapad:
2013-12-30 13:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007