transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kulturmiljöarbete i en ny tid (SOU 2012:37). Some Reflections from the Swedish Archaeological Society

Författare och institution:
Anita Synnestvedt (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Current Swedish Archaeology, 20 s. 220-222
ISSN:
1102-7355
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
190633
Posten skapad:
2013-12-29 21:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007