transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Community-based control of Aedes aegypti by adoption of eco-health methods in Chennai City, India.

Författare och institution:
Natarajan Arunachalam (-); Brij Kishore Tyagi (-); Miriam Samuel (-); R Krishnamoorthi (-); R Manavalan (-); Satish Chandra Tewari (-); V Ashokkumar (-); Axel Kroeger (-); Johannes Sommerfeld (-); Max Petzold (Akademistatistik & Institutionen för medicin & Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Publicerad i:
Pathogens and global health, 106 ( 8 ) s. 488-96
ISSN:
2047-7732
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Dengue is highly endemic in Chennai city, South India, in spite of continuous vector control efforts. This intervention study was aimed at establishing the efficacy as well as the favouring and limiting factors relating to a community-based environmental intervention package to control the dengue vector Aedes aegypti.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Nyckelord:
Aedes, growth & development, Animals, Child, Community Health Services, methods, organization & administration, Dengue, epidemiology, prevention & control, psychology, transmission, Disease Reservoirs, virology, Ecosystem, Female, Gender Identity, Health Behavior, Health Knowledge, Attitudes, Practice, Humans, India, epidemiology, Insect Vectors, growth & development, Male, Mosquito Control, methods, organization & administration, Pupa, growth & development, Rain, Seasons, Urban Health, statistics & numerical data, Waste Management, methods, Water Microbiology, Water Supply
Postens nummer:
190617
Posten skapad:
2013-12-29 16:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007