transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Snäll

Övers från norska av Gro Dahles och Svein Nyhus barnbok Snill

Upphovsman:
Lotta Eklund (Litterär gestaltning)
Offentliggjord i:
Volymen med samma namn,
ISBN:
9789171732774
Antal sidor:
32
Publikationstyp:
Konstnärligt arbete, refereegranskat
Förlag:
Daidalos
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
HUMANIORA ->
Konst ->
Litterär gestaltning
Nyckelord:
Litterär översättning, Gro Dahle, Svein Nyhus, norsk prosa
Postens nummer:
190599
Typ av arbete:
Prosaöversättning från norska
Posten skapad:
2013-12-28 20:46
Posten ändrad:
2016-09-22 15:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007