transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Inomhusleken

Författare och institution:
Fredrik Nyberg (Litterär gestaltning)
Publicerad i:
Ord&Bild, 2008 ( 1-2 ) s. 83-96
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Postens nummer:
190563
Posten skapad:
2013-12-28 18:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007