transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

New Media Between Technology and Content. The introduction of Radio and Television in Sweden.

Författare och institution:
Lennart Weibull (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
Djerf-Pierre, M, Ekström, M (Eds.) Swedish Broadcasting. Communicative ethos, genres and institutional change., s. 31-54
ISBN:
978-91-86523-73-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Nordicom, University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
190561
Posten skapad:
2013-12-28 16:38
Posten ändrad:
2014-01-31 16:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007