transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Må bättre av kultur - en personlighetsfråga?

Författare och institution:
Sören Holmberg (Statsvetenskapliga institutionen); Lennart Weibull (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)); Mattias Gunnarsson (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Vägskäl : 43 kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2012 /Lennart Weibull, Henrik Oscarsson och Annika Bergström (red), s. 333-34
ISBN:
978-91-89673-27-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
SOM-institutet, Göteborgs universitet.
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Ytterligare information:
http://www.som.gu.se/publicerat/B%C3%B6cker/59.-vagskal/
Postens nummer:
190557
Posten skapad:
2013-12-28 16:20
Posten ändrad:
2014-01-31 16:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007