transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Definitions of cyberbullying

Författare och institution:
Ersilia Menesini (-); AnnaLaura Nocentini (-); Benedetta Emanuela Palladino (-); Herbert Scheithauer (-); Anja Schultze-Krumbholz (-); Ann Frisén (Psykologiska institutionen); Sofia Berne (Psykologiska institutionen); Piret Luik (-); Karin Naruskov (-); Rosario Ortega (-); Juan Calmaestra (-); Catherine Blaya (-)
Publicerad i:
Cyberbullying through the new media: Findings from an international network , s. 23-36
ISBN:
978-1-84872-253-8
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Psychology Press
Förlagsort:
London and New York
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
Cyberbullying, definition
Postens nummer:
190507
Posten skapad:
2013-12-27 11:15
Posten ändrad:
2014-01-31 15:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007