transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Algebraic Methods in Functional Analysis

Redaktör(er):
Ivan Todorov (-); Lyudmila Turowska (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
ISBN:
978-3-0348-0502-5
Antal sidor:
294
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Springer
Förlagsort:
Berlin
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Länk till sammanfattning (abstract):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
190482
Posten skapad:
2013-12-26 12:12
Posten ändrad:
2014-02-03 15:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007