transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Våld i nära relationer inom BUP- förekomst och behandlares erfarenheter av att identifiera våldet

Författare och institution:
Ole Hultmann (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Nationell konferens – barn som anhöriga ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Tillämpad psykologi
Nyckelord:
Våld i nära relationer inom BUP- förekomst och behandlares erfarenheter av att identifiera våldet
Postens nummer:
190475
Posten skapad:
2013-12-25 15:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007