transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Adaptive finite element method in reconstruction of dielectrics from backscattered data

Författare och institution:
Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); M.P.Hatlo Andresen (-); H.E.Krogstad (-)
Publicerad i:
Applied Inverse Problems, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics. Larisa Beilina (Ed.), 48 s. 51-73
ISBN:
978-1-4614-7815-7
ISSN:
2194-1009
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The validity of the adaptive finite element method for reconstruction of dielectrics in a symmetric structure is verified on time-resolved data in two dimensions. This problem has practical interest in the reconstruction of the structure of photonic crystals or in the imaging of land mines. Dielectric permittivity, locations, and shapes/sizes of dielectric abnormalities are accurately imaged using adaptive finite element algorithm.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
190456
Posten skapad:
2013-12-23 17:04
Posten ändrad:
2016-06-27 14:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007