transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Simple curve singularities

Författare och institution:
Jan Stevens (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
The Journal of Singularities, 12 s. 191-206
ISSN:
1949-2006
Antal sidor:
20
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
In this paper we classify simple parametrisations of complex curve singularities of arbitrary embedding dimension. Simple means that all neighbouring singularities fall in finitely many equivalence classes. We take the neighbouring singularities to be the ones occurring in the versal deformation of the parametrisation. This leads to a smaller list than that obtained by looking at the neighbours in the space of multi-germs with a fixed number of branches. Our simple parametrisations are the same as the complex version of the fully simple singularities of Zhitomirskii, who classified real plane and space curve singularities. The list of simple parametrisations of plane curves is the A-D-E list. Also for space curves the list coincides with the lists of simple curves of Giusti and Frühbis-Krüger, in the sense of deformations of the curve. For higher embedding dimension no classification of simple curves is available, but we conjecture that even there the list is exactly that of curves with simple parametrisations.
Länk till sammanfattning (abstract):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Algebra och logik ->
Algebra och geometri
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
190449
Posten skapad:
2013-12-23 14:47
Posten ändrad:
2016-07-21 14:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007