transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Approximate globally convergent algorithm with applications in electrical prospecting

Författare och institution:
John Bondestam Malmberg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Inverse Problems and Large-Scale Computations, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics. Larisa Beilina, Yury V. Shestopalov (Eds.), 52 s. 29-40
ISBN:
978-3-319-00659-8
ISSN:
2194-1009
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
In this paper we present at the first time an approximate globally convergent method for the reconstruction of an unknown conductivity function from backscattered electric field measured at the boundary of geological medium under assumptions that dielectric permittivity and magnetic permeability functions are known. This is the typical case of an coefficient inverse problem in electrical prospecting. We consider a simplified mathematical model assuming that geological medium is isotropic and non-dispersive.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik
Postens nummer:
190447
Posten skapad:
2013-12-23 13:21
Posten ändrad:
2016-06-27 14:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007