transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mat vid fetma - en systematisk litteraturöversikt

Författare och institution:
Nina Rehnqvist (-); Kjell Asplund (-); Christian Berne (-); Katarina Bälter (-); Thomas Davidson (-); Carl-Erik Flodmark (-); Emelie Heintz (-); Christel Larsson (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Ingrid Larsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Jonas Lindblom (-); Staffan Lindeberg (-); Fredrik Nyström (-)
ISBN:
978-91-85413-59-1
Antal sidor:
539
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Statens Beredning för medicinsk Utvärdering
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Postens nummer:
190366
Posten skapad:
2013-12-22 00:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007