transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Long-term effects of a Palaeolithic-type diet in obese postmenopausal women: a two-year randomized trial

Författare och institution:
Carolin Mellberg (-); Susanne Sandberg (-); Mats Rydberg (-); Marie Eriksson (-); Sören Brage (-); Christel Larsson (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Tommy Olsson (-); Bernt Lindahl (-)
Publicerad i:
European Journal of Clinical Nutrition, 68 ( 3 ) s. 350–357
ISSN:
0954-3007
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Näringslära
Nyckelord:
adipose tissue; diet; insulin resistance; postmenopausal; weight
Postens nummer:
190365
Posten skapad:
2013-12-22 00:13
Posten ändrad:
2015-01-05 23:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007