transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

What and who is behind the curtain - Students’ front and back stage languaging in social media

Författare och institution:
Sylvi Vigmo (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Annika Lantz-Andersson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Rhonwen Bowen (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Paper presentation at the 2013 Worldcall conference, July 10-13 Glasgow, Scotland.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
190353
Posten skapad:
2013-12-21 12:16
Posten ändrad:
2014-02-03 15:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007