transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Optical manipulation and spectroscopy of single cells and silver nanoparticles in solution

Författare och institution:
Kerstin Ramser (Institutionen för fysik (GU))
Antal sidor:
37 s.
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Atom- och molekylfysik och optik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Nanoteknik
Nyckelord:
Optical spectroscopy, resonance raman spectroscopy, flourescence spectroscopy, optical manipulation, optical tweezers, optical scalpel, microfluidic systems, single silver nanoparticles, single cells
Postens nummer:
190280
Posten skapad:
2013-12-20 14:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007