transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Na perfiferia da diaspora: A comunidade Cabo-Verdiana na Suécia

Författare och institution:
Lisa Åkesson (Institutionen för globala studier, socialantropologi)
Publicerad i:
1st International Meeting of Cape Verdean Diaspora Associations, Lisbon May 3-4,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Postens nummer:
190243
Posten skapad:
2013-12-20 11:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007