transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Community of practice in critical care

Författare och institution:
Frances Lin (-); Mona Ringdal (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Nursing in Critical Care, 18 ( 6 ) s. 266-8
ISSN:
1362-1017
E-ISSN:
1478-5153
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
190238
Posten skapad:
2013-12-20 11:18
Posten ändrad:
2013-12-20 11:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007