transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Bone Conduction Implant-First Implantation, Surgical and Audiologic Aspects.

Författare och institution:
Måns Eeg-Olofsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för öron-, näs- och halssjukdomar); Bo Håkansson (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system, Chalmers); Sabine Reinfeldt (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system, Chalmers); Hamidreza Taghavi (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system, Chalmers); Henrik Lund (Institutionen för odontologi, sektion 1); Karl-Johan Fredén Jansson (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system, Chalmers); Emil Håkansson (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system, Chalmers); Joacim Stalfors (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för öron-, näs- och halssjukdomar)
Publicerad i:
Otology and Neurotology, 35 ( 4 ) s. 679-685
ISSN:
1531-7129
E-ISSN:
1537-4505
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To report on preoperative assessment, surgery, and audiologic outcome of the first patient implanted with the bone conduction implant (BCI).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Oto-rino-laryngologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Oto-rino-laryngologi ->
Audiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinsk bioteknologi ->
Biomaterialvetenskap
Nyckelord:
Novel Implantable Hearing Aid, Bone Conduction Implant (BCI), First implantation report
Postens nummer:
190215
Posten skapad:
2013-12-20 09:44
Posten ändrad:
2016-08-18 08:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007