transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

ADHD, autismspektrumtillstånd och Tourettes syndrom

Författare och institution:
Elisabeth Fernell (Gillbergcentrum)
Publicerad i:
Barn med funktionsnedsättning. Red. Bengt Lagerkvist; Carl Lindgren, s. 163-172
ISBN:
9789144071879
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri ->
Barn- och ungdomspsykiatri
Postens nummer:
190176
Posten skapad:
2013-12-19 20:51
Posten ändrad:
2014-01-24 13:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007