transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ecology and Power

Struggles over land and material resources in the past, present, and future

Författare och institution:
Kenneth Hermele (Institutionen för globala studier, humanekologi); Alf Hornborg (-); Brett Clark (-)
ISBN:
978-0-415-60146-7
Antal sidor:
308
Publikationstyp:
Bok, refereegranskad
Förlag:
Routledge
Förlagsort:
Abingdon
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Naturresursteknik
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Andra lantbruksrelaterade vetenskaper ->
Förnyelsebar bioenergi
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Andra lantbruksrelaterade vetenskaper ->
Miljö- och naturvårdsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia
Postens nummer:
190140
Posten skapad:
2013-12-19 16:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007