transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Negotiating under cross-pressure? Framing and conflicting policy frames in the EU multi-level system.

Författare och institution:
Frida Boräng (Statsvetenskapliga institutionen & Centrum för Europaforskning (CERGU)); Daniel Naurin (Statsvetenskapliga institutionen & Centrum för Europaforskning (CERGU))
Publicerad i:
Biennial Conference of the European Union Studies Association, Baltimore, 9-11 May 2013 ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Postens nummer:
190126
Posten skapad:
2013-12-19 16:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007