transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Klasskamp uppifrån? Förändrade klassförhållanden och ökad inkomstojämlikhet i USA sedan 1980

Författare och institution:
Erik Bengtsson (Institutionen för ekonomi och samhälle, Ekonomisk historia)
Publicerad i:
Fronesis, ( 40-41 )
ISSN:
1404-2614
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Nyckelord:
klass, ojämlikhet, USA, inkomstfördelning
Ytterligare information:
ISBN: 978-91-977479-5-0
Postens nummer:
190111
Posten skapad:
2013-12-19 15:32
Posten ändrad:
2014-02-19 08:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007