transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Meningsfull pedagogisk kontextualisering - exemplet den fältbaserade socionomutbildningen

Författare och institution:
Stig Grundvall (Institutionen för socialt arbete); Ylva Donning (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
HKG 2013 (Högskolepedagogisk konferens) , 17 oktober 2013, Göteborg,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Kunskap är alltid beroende av vilken kontext den förmedlas och/eller växer fram ur. Vår pedagogiska form går ut på att skapa, för socionomutbildningen, betydelsefulla sammanhang kring studenten. Hur detta befrämjar studentens livslånga lärande kommer vi att belysa med detta konferensbidrag.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
Fältbaserad socionomutbildning, pedagogisk kontextualisering, mentorskap
Postens nummer:
190096
Posten skapad:
2013-12-19 14:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007