transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ellen Keys ideas in relation to contemporary teaching

Författare och institution:
Silwa Claesson (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
ISATT: 16:th Biennal, Ghent, Belgium.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Postens nummer:
190081
Posten skapad:
2013-12-19 13:59
Posten ändrad:
2014-02-03 14:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007