transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reflections on the Revolution in Sweden. The events of 1809 and their subsequent effects on the curbing of corruption

Författare och institution:
Andreas Bågenholm (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Presented at the ANTICORRP workshop in Amsterdam, 3-4 October, 2013.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Postens nummer:
190069
Posten skapad:
2013-12-19 13:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007