transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Socialitet och socialt samspel på nätet

Författare och institution:
Malin Sveningsson (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
Nygren, G & Wadbring, I (red) På väg mot medievärlden 2020, s. 331-350
ISBN:
978-91-44-08255-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Medievetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Mänsklig interaktion med IKT
Postens nummer:
190054
Posten skapad:
2013-12-19 13:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007