transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Spirometri:teori och klinik

Författare och institution:
Per M. Gustafsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Olle Zetterström (-)
ISBN:
9789163701146
Antal sidor:
109
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
GlaxoSmithKline,
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Lungmedicin och allergi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
190046
Posten skapad:
2013-12-19 12:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007