transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Estarine Benthic Algae

Författare och institution:
Karen McGlathery (-); Kristina Sundbäck (Institutionen för biologi och miljövetenskap); Peggy Fong (-)
Publicerad i:
Estuarine Ecology, s. 203-234
ISBN:
978-04-71-75567-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Wiley-Blackwell
Förlagsort:
Hoboken, New Jersy
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Nyckelord:
marin ekologi, lärobok; estuarine benthic algae; benthic algae in carbon/nutrient and food web regulation; spatial patterns of biomass and productivity; diel cycle of benthic microalgal, tidal/subtidal differences; macro- and microalgal mat on biogeochemical in shallow-water
Postens nummer:
190022
Posten skapad:
2013-12-19 11:28
Posten ändrad:
2016-05-09 08:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007