transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Architectural History in Action – methodological experiments in the Swedish Towns project.

Författare och institution:
Anders Dahlgren (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
III SYMPOSIUM OF Swedish Architectural History Network: THE HISTORIOGRAPHY OF SWEDISH ARCHITECTURE, 11-12 oktober, Uppsala Universitet, Uppsala.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst ->
Arkitektur
HUMANIORA ->
Konst ->
Konstvetenskap
Postens nummer:
189997
Posten skapad:
2013-12-19 10:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007