transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

I gränslandet mellan akademi och profession

Författare och institution:
Anders Dahlgren (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
Archileaks.se 2013-03-01,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Del 3/3 i en artikelserie om hur tekniska verktyg är centrala för utvecklingen av arkitekturen, publicerad på archileaks.se.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst ->
Arkitektur
Postens nummer:
189989
Posten skapad:
2013-12-19 10:17
Posten ändrad:
2014-01-30 15:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007