transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Basala fackord

Författare och institution:
Sven-Göran Malmgren (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
LexicoNordica, 20 s. 241-248
ISSN:
0805-2735
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Postens nummer:
189940
Posten skapad:
2013-12-19 08:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007